Reply
Highlighted
Community Member
Posts: 11
Registered: ‎09-07-2018
Accepted Solution

Refund

Sir maine redmi 4 eBay se kharida tha sir us par range nahi aw rahe or uska charger v kam nahi kar reha mere ko refund chahiye please help Karen
Community Member
Posts: 11
Registered: ‎09-07-2018

Re: Refund

in reply to kulsi8796
Kudos 0
Community Member
Posts: 11
Registered: ‎09-07-2018

Re: Refund

in reply to kulsi8796
Kudo 0
Community Member
Posts: 11
Registered: ‎09-07-2018

Re: Refund

in reply to kulsi8796
Kudo 0